Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 21. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik Seilforening.

Årsmøtet avholdes 21. mars kl. 18 på Seivall, Seivallveien 62 3949 Porsgrunn.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til leder@brevikseilforening.no. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Seilforenings lov (hjemmesiden). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trine Roald kontaktes på e-post: leder@brevikseilforening.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styretnn

Revidert lov for Brevik Seilforening

Lovn

Alle foreninger er pliktig å ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. På idrettstinget i 2021 ble det vedtatt flere lovendringer som trådte i kraft 1. januar 2022. Lovendringene medførte et behov for å oppdatere loven til Brevik Seilforening.

Styret behandlet loven på styremøte 1. februar 2022 og vedtok ny lov. Du finner den under “Om oss” > “Andre ressurser” > “Lov for Brevik Seilforening”.

De viktigste endringene er:

  • Endret lovnorm er vesentlig forkortet, med direkte henvisninger/linker til NIFs lov.
  • Kontrollutvalg – med leder, medlem og varamedlem. Dette ble forøvrig allerede vedtatt som endring i “Klubben min” (organisasjonsplan) på Årsmøtet 2022.