Skip to content

Revidert lov for Brevik Seilforening

Lovn

Alle foreninger er pliktig å ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. På idrettstinget i 2021 ble det vedtatt flere lovendringer som trådte i kraft 1. januar 2022. Lovendringene medførte et behov for å oppdatere loven til Brevik Seilforening.

Styret behandlet loven på styremøte 1. februar 2022 og vedtok ny lov. Du finner den under “Om oss” > “Andre ressurser” > “Lov for Brevik Seilforening”.

De viktigste endringene er:

  • Endret lovnorm er vesentlig forkortet, med direkte henvisninger/linker til NIFs lov.
  • Kontrollutvalg – med leder, medlem og varamedlem. Dette ble forøvrig allerede vedtatt som endring i “Klubben min” (organisasjonsplan) på Årsmøtet 2022.