Skip to content

Bli medlem

Velkommen som medlem i Brevik Seilforening!

Seilforeningen er et flott sted for å utveksle kunnskap, erfaringer og å hjelpe hverandre.

Medlemsfordeler

Som medlem i Brevik Seilforening får du bruke vårt flotte anlegg på Seivall med et hyggelig og sosialt seilmiljø.

  • Med medlemskap får du anledning til:
    deltagelse i foreningens regattaer og å bli med å arrangere disse
  • deltakelse i ulike turarrangementer og å bli kjent med nye seilere
  • medlemsmøter og kurs med nyttig seilfaglig innhold
  • låne seilbrett dersom man har deltatt på brettkurs og trener fast med brettgruppa
  • jolletrening for barn
  • låne Optimistjolle – lånes ut til seilere det første året man trener Optimist med jollegruppa.

Utover vår- og høstdugnad har vi ingen faste plikter for medlemmer. Du må regne med å bli spurt om å ta i et tak der det trengs eller ta verv man har lyst og kompetanse til.

Priser

Senior

1.000,-

Barn

500,-

Familie

1.500,-

Hvordan bli medlem

Brevik Seilforening bruker KlubbAdmin fra Norges Idrettsforbund, som er et elektronisk medlemsregister. 

Dersom du har spørsmål rundt medlemskap kan du sende en e-post til Odd Sætre på odd.saetre@gmail.com.