Skip to content

Steingrunn Doublehanded 3. September

Steingrunn Doublehanded lørdag 3. September, to i hver båt, en passe stor utfordring for mange. Vi oppfordrer alle Tur & Hav-seilere i området til å ta en utfordring i fjorden og ute på Langesundsbukta.

Klasseinndeling: Express, Tur og Racing. Ikke krav til målebrev i Turklassen, her setter vi en rating fra tidligere eller for en tilsvarende båt og seilføring. Påkrevd gyldig målebrev for Racing, valgfri seilføring i hht målebrev.

Seilingsbestemmelser: Det henvises til avsnittet «Seilingsbestemmelser ved terminfestede regattaer».

Regattaansvarlig: Pål Klavenes tlf. 95142187. Bruker VHF kanal 72 under regatta.

Løpet på ca. 21 nm er som følger: Start Seivall – Langøya S – Steingrunn lyd/lysbøye P – Lammaskjæra P – Mål Seivall

Starttidspunkt: Express og Turklasse (11:00) – Racing (11:05)

Regatta avsluttes Kl. 1800, båter som ikke har fullført innen da scores med DNF. Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig å melde fra til regattaansvarlig om du bryter.

Seivall er leid ut denne helgen, så det blir dessverre ingen organisert sosial sammenkomst på terrassen etter seilasen.

Link: Påmelding Steingrunn Doubelhanded 2022

NOR-Rating

Ved påmelding legges rating inn i feltet «YS» under båtdata (husk å bruke punktum og ikke komma, eks. 0.975).