Skip to content

Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 2022

Lovn

Til medlemmene i Brevik Seilforening,

Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik Seilforening.  

Årsmøtet avholdes torsdag 24. mars kl. 18:00 på Seivall, Seivallveien 62, 3949 Porsgrunn. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til leder@brevikseilforening.no. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Brevik Seilforening. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trine Roald kontaktes på leder@brevikseilforening.no

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret