Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik Seilforening.

Årsmøtet avholdes 20. mars 2024 kl. 18:00 på Seivall, Seivallveien 62, 3949 Porsgrunn.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars til leder@brevikseilforening.no. Det ønskes at denne malen brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brevik Seilforening minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brevik Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Seilforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trine Roald kontaktes på e-post leder@brevikseilforening.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret